PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE TOIMUMISE AJAD
EESTI KEEL kirjalik 31. mai 2024
MATEMAATIKA kirjalik 6. juuni 2024
BIOLOOGIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
KEEMIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
FÜÜSIKA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
GEOGRAAFIA (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
AJALUGU (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
ÜHISKONNAÕPETUS (valikeksam) kirjalik 12. juuni 2024
INGLISE KEEL (valikeksam) kirjalik ja suuline 12.-14. juuni 2024