ÕPPEAINE RUUM E T K N R

Tehnoloogiaõpetus

Ants Piirsalu

Tehnoloogiaõpetuse klass          

Bioloogia ja keemia

Kristi Kahar

Laboriklass 8. tund     8. tund  

Kunst, käsitöö ja kodundus

Kai Jääger

Kunsti ja käsitöö klass 7. tund       7. tund*

Kehaline kasvatus

Janika Kilk

Võimla või staadion 8. tund*   8. tund*    

Kehaline kasvatus

Gunnar Sarapuu

Võimla või staadion 8. tund*       8. tund*

Geograafia ja füüsika

Ringo Saar

Loodusainete klass 8. tund 7. tund  

6.-7. tund

 

Inglise keel

Karoliina Kütt

Inglise keele klass          

Matemaatika

Heya Lepa

Matemaatikaklass  

5. tund

7.-8. tund

6.-7. tund

8. tund*

   

Muusika

Kristina Saar

Muusikaklass  

8. tund

 

   

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kersti Haljasmets

Ajalooklass või raamatukogu  

6.-8. tund

7. tund

5. ja 7. tund  

Loodusõpetus

Jaana Veri

3. klassi koduklass  

6.-7. tund

7. tund

6.-7. tund  

Vene keel

Svetlana Oper

Vene keele klass,

arvutiklass

8. tund*

6.-8. tund*

 

  8. tund*

Inglise keel

Tambet Kuus

Inglise keele klass

 

 

6.-8. tund*

6.-8. tund* 6.-8. tund*

Eesti keel ja kirjandus

Maire Roio

Eesti keele klass

6. tund

 

 

6. tund

8. tund

 

* - kokkuleppeline aeg.

| Kooli päevakava ja tundide ajad |