Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Aineõpetajad

2019/2020. õppeaasta

Silver Aarna

silver.aarna@keeni.edu.ee

füüsika (8.-9. klass) ja loodusõpetus (7. klass)

Kersti Haljasmets

kersti.haljasmets@keeni.edu.ee

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Kadri Hillak

kadri.hillak@keeni.edu.ee

klassiõpetaja

Kai Jääger

kai.jaager@keeni.edu.ee

käsitöö ja kodundus, kunst

Kristi Kahar

kaharkristi@gmail.com

bioloogia, geograafia, keemia, loodusõpetus (5.-6. klass)

Maarja Kallis

maarja.kallis@gmail.com

inglise keel, infotehnoloogia (5. klass)

Ülvi Kann

oppejuht@keeni.edu.ee

inimeseõpetus (7.-8. klass)

Katre Kikkas

katre.kikkas@keeni.edu.ee

muusika

Pilve Kängsepp

pilve.kangsepp@keeni.edu.ee

õpiabiõpetaja

Heya Lepa

heya.lepa@keeni.edu.ee

matemaatika, infotehnoloogia (7. klass)

Karin-Kaja Liigand

karinkaja.liigand@keeni.edu.ee

vene keel

Tiina Liivamägi

tiina.liivamagi@keeni.edu.ee

klassiõpetaja

Signe Lõo

signe.loo@keeni.edu.ee

klassiõpetaja

Ants Piirsalu

ants.piirsalu@keeni.edu.ee

tehnoloogiaõpetus

Maire Roio

maire.roio@keeni.edu.ee

eesti keel ja kirjandus

Gunnar Sarapuu

gunnar.sarapuu@keeni.edu.ee

kehaline kasvatus

Kaija Tamm

kaija.tamm@keeni.edu.ee

ettevõtlikkusõpe, loovtegevus

Marina Varjun

marina.varjun@keeni.edu.ee

õpiabiõpetaja

Maie Vill

maie.vill@keeni.edu.ee

klassiõpetaja

Back to top